Najnowsze relacje naszych testerów

zobacz starsze artykuły
 • Zimowo-wiosenne feederowe testy
  26 kwiecień 2018 przez Rafał Reiter, w Testerzy relacjonują
  Zimowo-wiosenne feederowe testy
  W ostatnich latach łowienie gruntowe dość mocno się rozwija. Coraz częściej słyszy się o zawodach feederowych rozgrywanych na różnych szczeblach, od kołowych zawodów towarzyskich przez zawody...
  Czytaj więcej +
 • Multik a poślizg, miękkość, przekrój
  26 kwiecień 2018 przez Sławek Kurzyński, w Testerzy relacjonują
  Multik a poślizg, miękkość, przekrój
  Było to pewnej zimy. Z powodu wszechogarniającego mrozu zdecydowałem się założyć na multiplikator żyłkę. Pierwsze rzuty pokazały mi, jak nierozsądną decyzję podjąłem… Możecie ze mną dyskutować, ale...
  Czytaj więcej +
 • Plecak w kwadraty – Street Fishing
  25 kwiecień 2018 przez Mariusz Drogoś, w Testerzy relacjonują
  Plecak w kwadraty – Street Fishing
  W wędkarstwie, bez względu na wybraną metodę, plecak jest niemalże nieodłącznym kompanem naszych wypraw. Na rynku możemy znaleźć ich wiele, ale dziś skupię się na jednym - tym, którego mam możliwość...
  Czytaj więcej +

Waldemar Ptak przedstawia:

zobacz starsze artykuły
 • Skuteczny pellet MegaBAITS
  16 kwiecień 2018 przez Waldemar Ptak, w Waldemar Ptak przedstawia
  Skuteczny pellet MegaBAITS
  Nadchodzący weekend dla bardzo wielu wędkarzy, w tym i mnie, będzie pod znakiem łowów z użyciem pelletu MegaBAITS METHOD FEEDER. Wiem, że jest skuteczny, więc nie martwię się o pomyślność na...
  Czytaj więcej +
 • THERMAL 2
  02 marzec 2018 przez Waldemar Ptak, w Waldemar Ptak przedstawia
  THERMAL 2
  Przez trzy dziesięciolecia wędkowania przerabiałem najróżniejsze warianty ubierania się i wcale nie mam na myśli trendów i mody. Rzecz dotyczy bielizny pełniącej rolę ochronną. Na rybach nie jest aż...
  Czytaj więcej +
 • Guide Select – transformacja – ProGUIDE X
  25 styczeń 2018 przez Waldemar Ptak, w Waldemar Ptak przedstawia
  Guide Select – transformacja – ProGUIDE X
  Czarne spinningi Guide Select, przez jednych zachwalane, a przez innych nielubiane - przeszły transformację. Ich nowy byt od 2018 r. nazwaliśmy ProGUIDE X i wygląda na to, że poważni łowcy ryb mogą...
  Czytaj więcej +

Uncategorised

Regulamin konkursu "Zdjęcie na dzień wędkarza 2018"

 1. Organizatorem konkursu jest Design-Fishing Sp. z o.o. NIP 5542451575, KRS 0000060160, REGON 092977789 z siedzibą przy ul. Szubińskiej 2/ Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota
 2. Organizator oświadcza, że jest właścicielem marki DRAGON
 3. Konkurs odbywa się na profilu marki Dragon, na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/firmadragonpl/
 4. Termin trwania konkursu: 16.03 – 19.03.2018
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na firmowym profilu FACEBOOK do dnia 28.03.2018
 6. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest do przesłania pod postem konkursowym zamieszczonym na firmowym profilu Design Fishing [DRAGON] FACEBOOK  „Konkurs Zdjęcie na Dzień Wędkarza” zdjęcia własnego autorstwa, nad wodą, z widocznym na zdjęciu logo firmy DRAGON.
 7. Zdjęcia będą oceniane pod względem estetycznym i merytorycznym przez komisję konkursową. Wybrane przez komisję najciekawsze, spełniające kryteria zdjęcie zostanie nagrodzone wędziskiem Dragon Team Dragon Z-Series 25-16-213; 2.13m, 7-28g.
 8. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy i współpracownicy firmy Design-Fishing Sp. z o.o. Waldemar Ptak, Krzysztof Schmid, Katarzyna Schmid
 9. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie takie zdjęcia, które będą wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych, dalej zwane „utworami” lub „dziełem”.
 10. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w dniu wysłania zgłoszenia polach eksploatacji, w szczególności zaś na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie na wszelkich znanych nośnikach;
  b) wprowadzenie do obrotu, ich sprzedaż, użyczanie w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń w tym pod względem ilościowym, przedmiotowym, czasowym i terytorialnym;
  c) rozpowszechnianie w dowolny sposób, publiczne udostępnienie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie w taki sposób, by każdy mógł mieć do dzieła bądź jego elementów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  d) wytwarzanie i zwielokrotnianie egzemplarzy dzieła za pomocą wszelkich znanych technik w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrowego; e) oznaczanie wszelkich towarów, produktów i usług z oferty Organizatora zarówno istniejących jak i mogących powstać w przyszłości;
  f) wykorzystanie we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych, wykorzystanie do celów marketingowych, w tym w szczególności do reklamy w jakiejkolwiek formie;
  g) wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów oraz sporządzanie kopii dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; w tym również używania i przesyłania ich w Internecie, Telewizji oraz nadawanie i publikowanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej;
  h) wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, nadawanie i publikowanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej.
 11. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża bezwarunkową, nieodwołalną i nieograniczoną terytorialnie ani czasowo zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub osoby trzecie (wg wyboru Organizatora) jakichkolwiek (wszystkich) modyfikacji/zmian dzieła oraz wyraża zgodę na ich późniejsze wykorzystywanie i rozpowszechnianie w nieograniczony sposób na wszystkich znanych polach eksploatacji w szczególności tych w/w.
 12. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. Uczestnik rezygnuję z nadzoru autorskiego i zezwala na anonimowe rozpowszechnianie dzieła.
 13. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora albo podmiotu, na rzecz którego Organizator przeniósł autorskie prawa majątkowe do Utworu, udzielił licencji lub sublicencji, przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia przysługujących tym osobom praw autorskich lub dóbr osobistych związanych z korzystaniem z Utworu, Uczestnik będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń i do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora, w tym udokumentowanych kosztów obsługi prawnej związane ze sporem, a także do podjęcia wszelkich możliwych działania zmierzających do wyjaśnienia zasadności roszczeń osoby trzeciej i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W przypadku zasadności roszczenia osoby trzeciej, Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania dla Organizatora prawa do kontynuacji wykonywania uprawnień wynikających z Utworu.
 14. Powyższe oświadczenia i zgody Uczestnika nie wymagają dla swojej skuteczności uiszczenia przez Organizatora jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 15. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w zgłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) i będzie dokonywane wyłącznie do celów związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu podania tych danych do widomości publicznej na portalu Facebook, na co uczestnik wyraża zgodę. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. DESIGN FISHING Spółka z o. o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060160. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i prawo ich poprawiania bądź uzupełniania a także żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi niezbędny warunek wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody w Konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
SPECYFIKACJA ŁODZI SEMPER 440XT
 • Fotel obrotowy x 2
 • Rolka kotwiczna dziobowa
 • Jaskółka SEMPER 440/440XT x 4
 • Podstawa montażowa do akumulatora
 • Instalacja elektryczna 12V
 • Pantograf do silnika elektrycznego
 • Wykładzina kokpitu
 • Uchwyt na wędki poziomy
 • Dwukolorowy kadłub
 • Reling Inox x 4
 • Poler Inox x 4
 • Lampa pokładowa LED
 • Podświetlenie pokładu LED
 • Instalacja nawigacyjna LED
 • Mocowanie zbiornika paliwa plus przejścia
 • Miara wędkarska
 • Plandeka na łódź

Łączna wartość: ok 15 000 zł!

Regulamin konkursu z nagrodami z okazji osiągnięcia 20000 "lajków" na fanpage Facebook.

Konkurs zostanie ogłoszony po osiągnięciu 20000 polubień na fanpage DRAGON Fishing Equipment pod adresem internetowym https://www.facebook.com/firmadragonpl/
Nagrodami konkursowymi dla 3 zwycięzców są wędziska, w tym 2 spinningowe i jedno odległościowe, pozostające w ofercie Dragona:

 1. INVADER Jig 7 c.w. 1-7 g, dł.2,44 m
 2. INVADER Jig 7 c.w. 1-7 g, dł.2,28 m
 3. Mega Baits INSANITY Lite Match 15 c.w. dł. 3,90 m

Organizatorem konkursu jest Design Fishing, właściciel marki Dragon, z siedzibą ul. Szubińska 2, Kruszyn Krajeński, 86-005 Białe Błota.
Treść ogłoszenia konkursu, regulamin konkursu, opisy i zdjęcia nagród, nazwiska zwycięzców konkursu zostaną podane do wiadomości na platformie internetowej Facebook w profilu DRAGON Fishing Equipment oraz na www.firmadragon.pl
W konkursie może wziąć udział osoba, która „polubiła” profil Facebook DRAGON Fishing Equipment.
W losowaniu nagród biorą udział zgłoszenia z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe. W zgłoszeniu, oprócz odpowiedzi należy zamieścić adres korespondencyjny, nr telefoniczny.

Losowania 3 zwycięzców, którym przydziela się nagrody w kolejności: spinning, spinning, odległościówka. Losowanie przeprowadzą Waldemar Ptak i Katarzyna Schmid. Po wylosowaniu zwycięzców Organizator zwróci się pocztą internetową do zwycięzców celem potwierdzenia uczestnictwa w konkursie i przekazanych danych adresowych. W przypadku braku potwierdzenia lub braku kontaktu ze zwycięzcą w terminie 2 dni roboczych po ogłoszeniu wyników nagrodę otrzymuje kolejna osoba wylosowana. W przypadku nieodebrania przesyłki kurierskiej z wygraną, Organizator powiadamia o tym fakcie zwycięzcę i po nawiązaniu kontaktu ustala sposób odebrania nagrody. Kolejne nieodebranie przesyłki powoduje anulowanie przyznania nagrody, po czym losowana jest kolejna osoba do obdarowania nagrodą.
W konkursie nie biorą udziału pracownicy organizatora konkursu Design Fishing.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z konkursu w dowolnym momencie zgłoszenia oraz anulowania tytułu zwycięzcy, w którym dopatrzono się niespełniania wymogów. Zgłoszenie z odpowiedzią na pytanie konkursowe należy przysłać pocztą internetową e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem wiadomości: „Zgłoszenie konkursowe 20.000 lajków”.
Zgłoszenie można przysyłać do kalendarzowego końca trzeciego dnia od chwili ogłoszenia konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 4 dni roboczych po terminie zakończenia nadsyłania zgłoszeń do konkursu.
Osoba prowadząca i nadzorująca konkurs – Waldemar Ptak.
Korespondencję ws. konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem wiadomości: „W sprawie konkursu 20.000 lajków”.

Wasze historie
 • Tech Vest na drwęckich trociach

  Tech Vest na drwęckich trociach

  Rozpoczęcie sezonu na toruńskiej Drwęcy dla mnie jest coroczną tradycją. W kalendarzu wędkarskim...
 • Team Dragon Z-series

  Team Dragon Z-series

  Nowy rok w wędkarstwie, to nowe wyzwania oraz możliwości. Brak lodu i śniegu oraz dostęp do...
 • Wiem, że tutaj wrócę

  Wiem, że tutaj wrócę

  Tarpon atlantycki (Megalops atlanticus) to ryba przypominająca kształtem naszą ukleję. Dorasta do...
Wydarzenia
TOP