Najnowsze relacje naszych testerów

zobacz starsze artykuły
 • 25 styczeń 2021 przez Mariusz Drogoś, w Testerzy relacjonują
  "Spokojna głowa" z DRAGONEM
  Jak ważne jest odpowiednie nakrycie głowy, w szczególności wiedzą osoby mające problem z zatokami czy bólami migrenowymi. Ale nie tylko, bo i zdrowej osobie w mniej sprzyjających warunkach przyda...
  Czytaj więcej +
 • Team Dragon Z – Series 2,75 m, 4 – 18g. Jedna wędka na wiele okazji.
  21 styczeń 2021 przez Kamil Zaczkiewicz, w Testerzy relacjonują
  Team Dragon Z – Series 2,75 m, 4 – 18g. Jedna wędka na wiele okazji.
  Każdy z nas doskonale wie, że im dłużej trwa jego przygoda z wędkarstwem, tym więcej sprzętu gromadzi. Jest to sprawa oczywista i zrozumiała, wszak wraz ze zdobywanym doświadczeniem, nierzadko...
  Czytaj więcej +
 • Dylematy zimowego trociarza
  19 styczeń 2021 przez Łukasz ADAMIAK, w Testerzy relacjonują
  Dylematy zimowego trociarza
  Od kilku lat obserwuję wzrost popularności wędkarstwa trociowego w Polsce. Co ciekawe, „sezonowych amatorów troci” interesuje przede wszystkim rybka zimowa, wiosną popularność gatunku nieco spada....
  Czytaj więcej +

Uncategorised

Team Dragon to grupa współpracujących z nami zapalonych wędkarzy, 
którzy od wielu lat testują nasz sprzęt na najbardziej wymagających łowiskach świata.

Poznaj ich bliżej! 

 

 

Szymon Ciach

KONSULTANT SPRZĘTOWY

Specjalizacja: method feeder Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rafał Reiter

KONSULTANT SPRZĘTOWY

Specjalizacja: feeder Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Arkadiusz Rusiecki

Justyna Tochwin

Magdalena Szypulska

Patrycja Tykwinska

Paweł Daniec

Team Dragon to grupa współpracujących z nami zapalonych wędkarzy, 
którzy od wielu lat testują nasz sprzęt na najbardziej wymagających łowiskach świata.

Poznaj ich bliżej! 

 

 

Robert Policha
Znany chyba wszystkim wędkarzom w Polsce założyciel teamu Crazyfishermen; organizator wielu imprez wędkarskich; pasjonat spinningu we wszystkich jego odmianach.

Dariusz Mrongas

PRZEWODNIK WĘDKARSKI

Kontakt: facebook.com/darek.mrongas

Krzysztof Żukowski

PRZEWODNIK WĘDKARSKI

Kontakt: www.facebook.com/gray.fox.752861 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariusz Drogoś

KONSULTANT SPRZĘTOWY

Specjalizacja: spinning rzeczny Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Czerwiński

KONSULTANT SPRZĘTOWY

Specjalizacja: delikatny spinning, wklejanki Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SALMON TROLLING

Piotr Jamiński, Grzegorz Zielazny, Krzysztof Schmid

Dwukrotni Mistrzowie Polski w trollingu łososiowym (2015 & 2018)

SALMON TROLLING

Adam Schmid

Dwukrotni Mistrzowie Polski w trollingu łososiowym (2015 & 2018)

TD Elspin Elbląg

Łukasz Zardzewiały, Sławomir Kubasiewicz

Zwycięzcy teamowych GPP o Puchar Martwej Wisły 2018

Team Dragon Opole

Krzysztof Żurawski, Michał Kłobut

Zwycięzcy teamowych GPP o Puchar Orzysza 2018

TD OPZW Bydgoszcz

Arkadiusz Nicpoń, Arkadiusz Strzyżewski (KONSULTANT SPRZĘTOWY)

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TD FOX BOAT

Grudziądz
Arkadiusz Gościnny, Krzysztof Kacprzak

Grzegorz Siciński

Regulamin konkursu "Zdjęcie na dzień wędkarza 2018"

 1. Organizatorem konkursu jest Design-Fishing Sp. z o.o. NIP 5542451575, KRS 0000060160, REGON 092977789 z siedzibą przy ul. Szubińskiej 2/ Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota
 2. Organizator oświadcza, że jest właścicielem marki DRAGON
 3. Konkurs odbywa się na profilu marki Dragon, na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/firmadragonpl/
 4. Termin trwania konkursu: 16.03 – 19.03.2018
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na firmowym profilu FACEBOOK do dnia 28.03.2018
 6. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest do przesłania pod postem konkursowym zamieszczonym na firmowym profilu Design Fishing [DRAGON] FACEBOOK  „Konkurs Zdjęcie na Dzień Wędkarza” zdjęcia własnego autorstwa, nad wodą, z widocznym na zdjęciu logo firmy DRAGON.
 7. Zdjęcia będą oceniane pod względem estetycznym i merytorycznym przez komisję konkursową. Wybrane przez komisję najciekawsze, spełniające kryteria zdjęcie zostanie nagrodzone wędziskiem Dragon Team Dragon Z-Series 25-16-213; 2.13m, 7-28g.
 8. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy i współpracownicy firmy Design-Fishing Sp. z o.o. Waldemar Ptak, Krzysztof Schmid, Katarzyna Schmid
 9. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie takie zdjęcia, które będą wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych, dalej zwane „utworami” lub „dziełem”.
 10. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w dniu wysłania zgłoszenia polach eksploatacji, w szczególności zaś na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie na wszelkich znanych nośnikach;
  b) wprowadzenie do obrotu, ich sprzedaż, użyczanie w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń w tym pod względem ilościowym, przedmiotowym, czasowym i terytorialnym;
  c) rozpowszechnianie w dowolny sposób, publiczne udostępnienie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie w taki sposób, by każdy mógł mieć do dzieła bądź jego elementów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  d) wytwarzanie i zwielokrotnianie egzemplarzy dzieła za pomocą wszelkich znanych technik w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrowego; e) oznaczanie wszelkich towarów, produktów i usług z oferty Organizatora zarówno istniejących jak i mogących powstać w przyszłości;
  f) wykorzystanie we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych, wykorzystanie do celów marketingowych, w tym w szczególności do reklamy w jakiejkolwiek formie;
  g) wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów oraz sporządzanie kopii dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; w tym również używania i przesyłania ich w Internecie, Telewizji oraz nadawanie i publikowanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej;
  h) wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, nadawanie i publikowanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej.
 11. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża bezwarunkową, nieodwołalną i nieograniczoną terytorialnie ani czasowo zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub osoby trzecie (wg wyboru Organizatora) jakichkolwiek (wszystkich) modyfikacji/zmian dzieła oraz wyraża zgodę na ich późniejsze wykorzystywanie i rozpowszechnianie w nieograniczony sposób na wszystkich znanych polach eksploatacji w szczególności tych w/w.
 12. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. Uczestnik rezygnuję z nadzoru autorskiego i zezwala na anonimowe rozpowszechnianie dzieła.
 13. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora albo podmiotu, na rzecz którego Organizator przeniósł autorskie prawa majątkowe do Utworu, udzielił licencji lub sublicencji, przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia przysługujących tym osobom praw autorskich lub dóbr osobistych związanych z korzystaniem z Utworu, Uczestnik będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń i do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora, w tym udokumentowanych kosztów obsługi prawnej związane ze sporem, a także do podjęcia wszelkich możliwych działania zmierzających do wyjaśnienia zasadności roszczeń osoby trzeciej i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W przypadku zasadności roszczenia osoby trzeciej, Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania dla Organizatora prawa do kontynuacji wykonywania uprawnień wynikających z Utworu.
 14. Powyższe oświadczenia i zgody Uczestnika nie wymagają dla swojej skuteczności uiszczenia przez Organizatora jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 15. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w zgłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) i będzie dokonywane wyłącznie do celów związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu podania tych danych do widomości publicznej na portalu Facebook, na co uczestnik wyraża zgodę. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. DESIGN FISHING Spółka z o. o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060160. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i prawo ich poprawiania bądź uzupełniania a także żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi niezbędny warunek wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody w Konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
Wasze historie
 • Letni karp na matchówkę

  Letni karp na matchówkę

  W lipcu miałem okazję zaprezentować czytelnikom spławikowe wędzisko MegaBAITS Tactix SL. Match w...
 • Na grubo i tradycyjnie

  Na grubo i tradycyjnie

  W powszechnym mniemaniu, łowienie szczupaków na grubo zazwyczaj kojarzy się z zestawem...
 • Szczupakowy Last Minute

  Szczupakowy Last Minute

  Jak dobrze wiemy, w Polsce szczupakowy sezon zaczynamy pierwszego maja; ja z natury do cierpliwych...
Wydarzenia
TOP