Grudniowe płocie

SPIS TREŚCI

Na początku grudnia wybraliśmy się z feederami na płociową zasiadkę. Dobre łowisko znaleźliśmy na akwenie Zimowisko Barek II we Wrocławiu. Wśród ryb przeciętnej wielkości trafiło się nawet kilka medalowych sztuk. Duża w tym zasługa zimowych zanęt Dragona Express.

Akwen Zimowisko Barek II powstał w czterdziestych latach XX wieku. Położny jest w dzielnicy Osobowice, na prawym brzegu Odry. Średnia głębokość łowiska wynosi cztery metry. Dno jest twarde, zaczepy należą do rzadkości. Głównym zadaniem zbiornika było zapewnienie właściwych warunków zimowania barkom odrzańskim. Basen mógł pomieścić blisko 200 jednostek. Obecnie zbiornik nie pełni już tej funkcji, a z czasów świetności żeglugi rzecznej wzdłuż linii brzegowej pozostały liczne larseny, które są elementem charakterystycznym łowiska. Dla wędkarzy stanowią stabilne punkty orientacyjne, są pomocne przy ustalaniu odległości zarzucania.

TOP