Katalog 2015 - PDF

Katalog 2013


Zachęcamy do nadsyłania własnych opisów wraz ze zdjęciami z łowisk!

Prawa autorskie

UWAGA! Bardzo prosimy o umieszczanie niniejszej klauzuli w mailach z nadsyłanymi zdjęciami i artykułami. Te, które nie zostaną nią opatrzone, nie zostaną opublikowane.

"Oświadczam, że jestem właścicielem wszelkich praw autorskich do załączonych zdjęć oraz tekstów, posiadam zgodę osób przedstawionych na zdjęciach na używanie ich wizerunków  i wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie tych materiałów przez firmę "Design Fishing Sp.Z o.o" na stronach www lub katalogu ofertowym firmy. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994r. nr 24, poz.83)"